fbpx

Szkolenia dla Zamówień Publicznych

Niezależnie od stażu, doświadczenia i zajmowanego stanowiska przygotowaliśmy dla Ciebie miejsce, gdzie spotkasz się z cenionymi ekspertami ze świata zamówień.

Stawiamy na praktyczne zagadnienia. Teoria znajduje się w tekście jednolitym ustawy o zamówieniach publicznych, dlatego u nas stawiamy na merytorykę i praktyczne wykorzystanie wiedzy. Podczas wydarzeń na pierwszym miejscu stawiamy przyjazną atmosferę.

Szkolenia dla Zamówień Publicznych

Wybierz szkolenie i zapisz się już dziś!

SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH: 

Masz nowy zakres kompetencji i obowiązków? Jesteś nowy/nowa w zamówieniach publicznych? Zamówienia publiczne są dla Ciebie nowością? Mamy dla Ciebie gotowe cykle szkoleń, które pomogą Ci zacząć funkcjonować w świecie zamówień publicznych. Pomożemy Ci zrozumieć i z nami nauczysz się jak przeprowadzić przetarg, jak odnaleźć się w elektronicznej formie komunikacji, jak przygotować i przeprowadzić przetarg krajowy i przetarg unijny — przetarg powyżej wartości progów unijnych i wiele innych. 

SZKOLENIA PZP: 

Często kontaktujecie się z nami, aby zapytać, czy nie moglibyśmy wskazać Wam szkolenia z zamówień publicznych od A do Z?

Nikomu pomocy nie odmawiamy, ale mamy lepszy plan a wraz z nim listę zaufanych ekspertów, dla których jest to obszar kompetencji i dołożą wszelkich starań, abyście czuli się dobrze przygotowani do pełnionych funkcji. Wybieraj pośród różnorodnych ekspetów i chłoń wiedzę wraz z nami na naszych szkoleniach.  

SZKOLENIA DLA ZAMAWIAJĄCYCH:

Nasi eksperci mają ogromne doświadczenie oraz co najważniejsze — praktykę. Możesz poprosić ich o wsparcie i pomoc — wystarczy, że wypełnisz formularz i dołączysz do grupy szczęśliwych uczestników szkolenia.  Współpracujemy z nimi od lat i ręczymy, że to najlepsi profesjonaliści w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych i mamy powody, aby tak twierdzić. 

SZKOLENIA DLA WYKONAWCÓW:

Chcesz przygotować się do ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego? Będziesz składał pierwszą ofertę i potrzebujesz wsparcia? A może działasz na tym rynku od lat, ale potrzebujesz cyklicznego szkolenia dla wykonawców, aby być na bieżąco z realiami rynku zamówień publicznych? Poszukujesz sprawdzonych szkoleń? Chcesz uzyskać wiedzę, którą wykorzystasz w swojej pracy? Jesteś w dobrym miejscu. 

SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: 

Przykładowe tematy szkoleń: 

 • Zamówienia publiczne dla początkujących, Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych, Tryb podstawowy, Przetarg nieograniczony, Zamówienia do 130 tys. zł netto i inne wyłączone z ustawy PZP Zamówienia publiczne dla początkujących (zamawiający /wykonawca), Elektronizacja zamówień publicznych (zamawiający /wykonawca), Zamówienia publiczne dla wykonawców, Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego (zamawiający/wykonawca), Umowy o zamówienie publiczne (zamawiający/wykonawca)
 • Wprowadzenie do ustawy Prawo zamówień publicznych: systematyka ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy towarzyszące, zakres stosowania ustawy, wyłączenia stosowania ustawy, podstawowe pojęcia słowniczka nowej ustawy, zamówienia podprogowe do 130 000 zł, progi kwotowe zamówień publicznych, zamówienia wielorodzajowe, Opis przedmiotu zamówienia wg. ustawy PZP, opis przedmiotu zamówienia dla dostaw i usług, opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych, równoważność w opisie przedmiotu zamówienia.
 • Szacowanie wartości zamówienia wg. ustawy PZP: szacowanie zamówienia dla dostaw i usług, szacowanie zamówienia na roboty budowlane, szacowanie w prawie opcji.
 • Kryteria kwalifikacji wykonawców: warunki przedmiotowe — przedmiotowe środki dowodowe, warunki podmiotowe — podmiotowe środki dowodowe, przesłanki wykluczenia z postępowania podstawowe i fakultatywne, Specyfikacja Warunków Zamówienia, Tryby udzielania zamówień o wartości powyżej progów unijnych, przetarg nieograniczony. Tryby udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych, tryb podstawowy
 • Zakończenie postępowania: przesłanki odrzucenia oferty, przesłanki unieważnienia postępowania, informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 • Elektronizacja zamówień publicznych (zamawiający /wykonawca): Akty prawne związane z e-zamówieniami, Podstawowe definicje dotyczące e-zamówień, Środki komunikacji elektronicznej, Platformy teleinformatyczne, portale e-usług, Forma oferty oraz dokumentów w procedurach e- zamówieniowych, Kwalifikowany podpis elektroniczny, Podpis zaufany i podpis osobisty
 • Sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia: zdefiniowanie środków komunikacji elektronicznej w dokumentacji, Strona internetowa prowadzonego postępowania, Informacje na temat formy, miejsca i czasu złożenia oferty.
 • Dokumenty składanie przez wykonawców w e-zamówieniach: podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, oświadczenia z art.125 ust.1 PZP, Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, JEDZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia — wersja elektroniczna, Udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SWZ, zmiany istotne treści SWZ
 • Proces oceny ofert: Zmiana lub wycofanie oferty e-oferty, Otwarcie ofert w e-zamówieniach, Awaria platformy zakupowej a skuteczne złożenie oferty w postępowaniu, Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Oferta składana w formie elektronicznej i w postaci elektronicznej, Uzupełnienie dokumentacji przetargowej w e-zamówieniach, Wadium (w jakiej formie może być składane). Zawarcie umowy w formie elektronicznej. Złożenie środków ochrony prawnej w formie elektronicznej. E-faktura w zamówieniach publicznych.
 • Zamówienia Publiczne dla wykonawców.
 • Prawo opcji a umowa o zamówienie publiczne.
 • Zmiany treści umowy o zamówienie publiczne: zmiany istotne i nieistotne, obowiązki publikacyjne dotyczące zmiany umowy, zmiana umowy o zamówienie publiczne a Covid
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: zasady wnoszenia zabezpieczenia, funkcje zabezpieczenia.
 • Unieważnienie umowy o zamówienie publiczne i jego skutki prawne.
 • Raport z realizacji umowy / ogłoszenie o wykonaniu umowy.
 • Rejestr umów.

Wybierz interesujące Cię szkolenie i dołącz do tysięcy zadowolonych uczestników. 

PrzetargOS.pl – platforma edukacyjna z kursami oraz szkoleniami dla Zamówień Publicznych.
Pierwszadedykowana platforma szkoleniowa dla specjalistów ds. zamówień publicznych opartą na ProcurCompEU.

Social Media

Email: kontakt@przetargos.pl