Kinga ŁAWNICZAK

Radca Prawny Kinga Ławniczak prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu, praktyk specjalizujący się w zamówieniach publicznych od 1996 roku, szkoleniowiec, biegły, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych, współpracuje z kilkoma ośrodkami szkoleniowymi na terenie całego kraju w tym z Kancelarią Prawną Mediator. Prowadziła zajęcia na podyplomowych Studiach z zakresu zamówień publicznych na Politechnice Poznańskiej (11 edycji). 

Współpracuje z wieloma jednostkami samorządu terytorialnego w tym z Urzędami Miast i Gminy, Starostwami Powiatowymi oraz podmiotami podległymi bezpośrednio pod te jednostki. Współpracuje również z uczelniami wyższymi, placówkami naukowo- badawczymi, szpitalami, fundacjami itp. 

Specjalizuje się w zamówieniach publicznych udzielanych przez szpitale, PGL LP, sądy powszechne oraz inne podmioty, w tym także przez podmioty sektorowe. Prowadziła między innymi postępowania przetargowe na wykonywanie robót budowlanych realizowanych w ramach projektów unijnych na budowy oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjno sanitarnych, małe retencje górskie i nizinne, dostawy autobusów, usługi leśne. Prowadzi również postępowania realizowane w ramach „Polskiego Ładu”. Z ramienia Instytucji Zarządzającej prowadziła kontrolę postępowań realizowanych w projekcie „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ realizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

Ma praktykę w występowaniu przed KIO, a także w reprezentowaniu w postępowaniu skargowym przed SO. Jak jedyna zaskarżyła ustawę o zamówieniach publicznych do Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawdź szkolenia prelegenta

[MEC id=”9648″]

Sprawdź szkolenia dla Zamówień Publicznych

Niezależnie od stażu, doświadczenia i zajmowanego stanowiska przygotowaliśmy dla Ciebie miejsce, gdzie spotkasz się z cenionymi ekspertami ze świata zamówień.

PrzetargOS.pl – platforma edukacyjna z kursami oraz szkoleniami dla Zamówień Publicznych.
Pierwszadedykowana platforma szkoleniowa dla specjalistów ds. zamówień publicznych opartą na ProcurCompEU.

Social Media

Email: kontakt@przetargos.pl