Maciej GNELA

 Od urodzenia związany ściśle z Krakowem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz UEK w Krakowie. Wcześniej V LO w Krakowie.

Jeszcze w trakcie studiów (2001 roku) podejmuje pierwsze wyzwanie na niwie zamówień publicznych jako wykonawca (jednoosobowa działalność gospodarcza) dostaw dla Centrum Onkologii w Krakowie.

W latach 2005 – 2006 pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tym miejscu zamówienia publiczne poznaje dwutorowo – tworząc dokumentacje przetargowe dla RIO oraz dogląda działania członków komisji orzekającej również w zakresie zamówień publicznych.

W latach 2006-2008 poznaje zamówienia sektorowe w obszarze energetyki. W 2007 roku pełni funkcję dyrektora administracyjnego oraz pełnomocnika ds. zakupów Energetyki Południe S.A. (obecnie Tauron – Polska Energia S.A.). W międzyczasie pełni funkcję przewodniczącego rady Nadzorczej ciepłowni w Kamiennej Górze.

Od 2009 roku prowadzi szkolenia i wykłady z zamówień publicznych dla zamawiających, przy uwzględnieniu praw istotnych dla wykonawców. Odbiorcy jego szkoleń to przedstawiciele Lasów Państwowych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego (w tym także ze Słowacji), wojska, policji, straży pożarnych, Polskich Parków Narodowych, agencji rządowych, jednostek zdrowia publicznego. Akcydentalnie prowadzi wykłady dla wykonawców różnych branż. Szacunkowo w okresie 2007-2022 – 7400 godzin wykładowych (oprócz zamówień publicznych można się doszukać wykładów z prawa cywilnego, handlowego, pracy, własności intelektualnej, samorządu terytorialnego)

Sprawdź szkolenia dla Zamówień Publicznych

Niezależnie od stażu, doświadczenia i zajmowanego stanowiska przygotowaliśmy dla Ciebie miejsce, gdzie spotkasz się z cenionymi ekspertami ze świata zamówień.

PrzetargOS.pl – platforma edukacyjna z kursami oraz szkoleniami dla Zamówień Publicznych.
Pierwszadedykowana platforma szkoleniowa dla specjalistów ds. zamówień publicznych opartą na ProcurCompEU.

Social Media

Email: kontakt@przetargos.pl